Po pastwisku idzie stado krów. Jedna z nich idzie na przedzie, przed dwiema. Jedna idzie za dwiema. A jedna idzie pomiedzy dwiema. Ile krów liczy stado?

 Rozwiązanie zadania NAUKOLOGIKA 005 ILE KRÓW BYŁO W STADZIE?

KROWY 005 rozwiązanie