Obcy znają dużo lepiej alfabet języka polskiego niż sami Polacy. Jeśli w alfabecie a=1 to znając alfabet języka polskiego odczytaj wiadomość jaką przekazali nam Obcy. Jeśli myślisz, że znasz alfabet języka polskiego i wydaje ci się łatwe to zadanie, to się bardzo mylisz.  

Zadanie jest trudne. Mimo, że wszyscy uczymy sie alfabetu jezyka polskiego to jednak mało kto go pamieta. W polskim alfabecie nie ma litery  Q, nie litery X i nie ma litery V. Chociaż są one używane w polskiej wymowie i pisowni, szczególnie przy stosowaniu wyrazów obcojęzycznych.

Rada Języka Polskiego stoi na stanowisku, że:

"...brzmienie wszystkich wyrazów, nawet nowowymyślonych da sie zapisać w języku polskim przy pomocy 32 znaków alfabetu jezyka polskiego zgodnie z regułami polskiej ortografii bez konieczności stosowania liter Q X V..."

naukologika 008 co przekazali nam obcy rozwiązanie