2 CIĘCIA

Łatwo jest przeciąć kwadratową kartkę na 9 jednakowych kwadratów przy pomocy czterech protych cięć nożyczkami. Jednak jak za pomocą dwóch prostych cięć nożyczkami przeciąć kwadratową kartkę papieru na 9 /słownie dziewięć/ jenakowych kwadratów?  

Zadanie z cięciem kwadratowej kartki na 9 kwadratów przy pomocy dwóch prostych cięć nożyczkami można rozwiązać na dwa sposoby

I SPOSÓB

NAUKOLOGIKA ROZWIĄZANIE 2 CIECIA

II SPOSÓB:

naukologika 10 2 cięcia rozwiązanie 2