.


 

Gdy zaczynaliśmy pierwsze prezentacje z soczewką Fresnela. Nikt nie przypuszczał, że jest to tak ogromny i fascynujący temat. Idea zmniejszenia objętości przez pocięcie soczewki na pierścienie i przesuniecie ich do jednej płaszczyzny była znana już przed Fresnelem. Często zarzuca się w publikacjach, że to nie Fresnel wymyślił soczewkę pierścieniową. Poprzednicy stworzyli ideę a  Fresnel z idei zrobił pełne opracowanie oraz wdrożył ta ideę w praktyce. Rozwój zainteresowania soczewkami pierścieniowymi rozpoczął się początkiem XIX wieku przy rozwoju żeglugi morskiej i śródlądowej. Rozpoczęto budować coraz większe statki o coraz większych wypornościach ale poruszając się w nocy statki traciły orientację, szczególnie w niebezpiecznych rejonach przybrzeżnych. Pod koniec XIX wieku i początkiem XX wieku powstają już takie olbrzymy jak „Titanic”. Towarzystwa żeglugi morskiej, kapitanaty portów rozpoczęły poszukiwania nowego systemu nawigacji przybrzeżnej.


Dlaczego poszukiwano nowego systemu nawigacji?

 

 

Dotychczas stosowane latarnie na brzegach miały słabe światło gdyż traciły 97% tego światła w sposób nie efektywny i do tego nie były rozróżniane przy obserwacji z morza. Kapitan statku, mimo, że widział latarnie, nie wiedział przy którym porcie się znajduje. Latarnie emitowały podobne słabe natężenie światła. Rozpoczęto poszukiwania  nowego typu latarni, która dawałaby więcej światła i byłaby rozpoznawalna z morza. Zbudowane przez Fresnela soczewki do latarń morskich traciły tylko 17 % światła i kilkukrotnie zwiększały zasięg widoczności światła na morzu. Nasza przygoda zaczęła się od płaskiej soczewki Fresnela a już kilka dni później zetknęliśmy się z olbrzymimi soczewkami gdzie największa z nich jest w USA i liczy 12 metrów wysokości. Gdyby chciano ją obecnie wyprodukować w takiej jakości i z taka dokładnością, zachowując ówczesne metody produkcji jej wartość szacowana jest na poziomie 750.000 do 1.000.000 dolarów. Jest to soczewka Fresnela  I rzędu. Co to są klasy lub rzędy soczewek Fresnela napiszemy później. Prezentowana obok soczewka Fresnela jest w muzem na Florydzie w USA. Jest to soczewka I rzędu i jest jedna z kilku na swiecie.

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ CIEKAWOSTEK