• Home
  • WARSZTATY INŻYNIERSKIE

WARSZTATY INŻYNIERSKIE

Warsztaty inżynierskie to konkurs na najwyższą i najwytrzymalszą konstrukcję. Cała wycieczka zostaje podzielona na 3 – 4 osobowe zespoły. Grupy mają za zadanie zbudować wieżę, która utrzyma pudełko na szczycie. Do budowy konstrukcji wykorzystuje się rurki koktajlowe. Każda grupa otrzymuje taką samą ilość rurek. Do wykonania połączeń używa się normalnych zszywek biurowych. Ilość zszywek jest nieograniczona. Pierwszym warunkiem jaki musi spełniać konstrukcja jest utrzymanie styropianowego pudełka. Wygrywa ta budowla, która jest najwyższa.

Ilość kombinacji, kształtów i form jest ograniczona tylko przez wyobraźnię uczniów. Niektóre grupy wybierają wieżę o podstawie trójkąta, kwadratu lub prostokąta. Bardziej ambitne zespoły budują w oparciu o sześciokąty. Bardzo często można spotkać konstrukcje mieszane lub nieregularne. O zwycięstwie nie decyduje ilość rurek, zszywaczy, czy zszywek. Największy wpływ na wygraną ma dobry pomysł, dokładność wykonania oraz umiejętność pracy zespołowej. Najbardziej zdyscyplinowane zespoły wybierają lidera grupy, który zarządza projektem. Następnie, każdy członek zespołu przyjmuje jakąś określoną funkcję, składanie, montowanie elementów, zszywanie itp. O dokładności wykonania decyduje zorganizowanie grupy oraz sposób zarządzania. 

 

 


31 lipca 2023
Categories:

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *